English  English

Vericert Logo

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

  

ISO 9001:2015 yayınlandı.

Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan Kalite Yönetim Sistem Standardı ISO 9001 revize edildi ve yayınlandı. ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı iş dünyasında oluşan değişiklikleri ve yenilikleri dikkate alarak revize edildi ve Ekim 2015’te ISO 9001:2015 olarak yürürlüğe girdi.

ISO 9001 standardı en son 2000 tarihinde büyük bir revizyon geçirmişti. Bu büyük revizyonun ardından teknolojide ve kuruluşların iş yapış biçimlerinde de büyük değişiklikler oldu. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek için 2015 yılı revizyonu tüm bu değişiklikleri dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yeni standartta aynı kalan tek şey ise, değişen ve sürekli artan müşteri isteklerini etkili şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmak olmuştur.

Yenilenen ISO 9001 standardı ile ilgili hazırladığımız yazılara ulaşmak için lütfen linke gidiniz.

Tüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da toplam 178 ülkede 1.000.000 ‘dan fazla kuruluş tarafından uygulanan altyapısı en oturmuş, sadece Kalite Yönetim Sistemi olarak değil, Genel bir Yönetim Sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

Her sektörde ve tüm organizasyon yapılarında kullanılabilen ISO 9001, kurumlarda müşteri memnuniyetinin artması, çalışan motivasyonunun artması ve sürekli iyileştirme için temel oluşturmaktadır.

ISO 9000 Standartlar Serisi

ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarından bir tanesidir. Ürünler ve hizmetleri oluştururken proses yaklaşımını kullandırarak ve müşteri memnuniyetinin gelişmesini sağlayan bir standarttır. ISO 9000 Standartlar serisindeki diğer standartlar;

ISO 9000 - Temeller ve Terimler: Yönetim Sisteminde bulunan kavramların arka planı ve kullanılan terminoloji hakkında bilgi verir.

ISO 9004 - Performans İyileşmesi için Kılavuz: 8 temel yönetim prensibi esas alınmıştır. Bu yönetim prensipleri üst yönetimlerin bir çerceve olarak kullanacağı ve performans iyileşmeleri için kılavuz olabilecek referans bir dokümandır.

Kimler Uygulayabilir

ISO 9001 kendisini iyileştirmek isteyen büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmasından en fazla faydayı tüm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.

ISO 9001 aynı zamanda OHSAS 18001, ISO 14001 gibi diğer yönetim standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar Entegre Yönetim Sistemi olarak kurumlarca rahatlıkla uygulanabilmektedir. Birçok prensibi birbiri ile uyumlu olan bu sistemleri entegre olarak uygulamak kurumlarda etkili sonuçların oluşmasını temin etmektedir.

ISO 9001 Uygulamanın Faydaları

Lütfen buraya tıklayarak Akredite ISO 9001 Belgelendirmenin Beklenen Sonuçları dokümanına ulaşabilirsiniz.

Rekabet Avantajı

ISO 9001 üst yönetim tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. Böylelikle üst yönetim kuruluşun yönetim sisteminde stratejik bir rol almaktadır. Değerlendirme ve belgelendirme prosesimizde iş hedefleriniz sürekli olarak izlemekte ve böylelikle elde edeceğiniz faydanın artmasını temin etmektedir.

İş Performansının Artması ve Risklerin Yönetilmesi

ISO 9001 yönetim sistemini kullanmayan organizasyonlara kıyasla organizasyonunuzun performansını artırmaya yardımcı olacaktır. Belgelendirmenin yapılmasıyla performans ölçümleri daha da kolay hale gelecektir.

Marka Değerinin Artması ve Ticari Engellerin Kaldırılması

ISO 9001 setifikasına sahip olduğunuzda marka değerinizi artırmak için bir araç olarak kullanabilrsiniz. Bu, tüm ilgili taraflar açısından kurumunuzun yüksek standartlar için istekli olduğu ve sürekli iyileştirme yapmak istediğinin bir göstergesidir.

Tasarruf Elde Edilmesi

Operasyonel verimlilik, satışların artırılması, daha fazla kar elde edilmesi gibi çeşitli performans göstergelerinde iyileşme olduğu ISO 9001’i etkili olarak kullanan firmalarda elde edilen sonuçlardandır.

Hurdaların Azalması

Kalite Yönetim Sistemi operasyon süreçlerinize odaklanmaktadır. Bu müşteri memnnuniyet seviyesinin artması ile birlikte hurda seviyesinin azalmasına ve hizmet ve ürün kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

İç İletişimin Gelişmesi ve Motivasyonun Artması

ISO 9001 ile birlikte iletişimin artması ve çalışanların işlerine daha fazla konsantre olmaları mümkün olmakta ve iletişim kazalarının engellenmesi neticesinde motivasyon artmaktadır. Sürekli değerlendirmelerin yapılması ile personel yetkinlikleri ile ilgili sıkıntılar ve takım çalışmalarındaki sıkıntıları da aydınlatacaktır.

Müşteri Memnuniyetinin Artması

ISO 9001’in temel yapısında olan Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü ile müşteriler sürekli artan bir memnuniyet içinde olacaklardır.

ISO 9001 Uygulamaya Nasıl Başlayacaksınız

  • ISO 9001‘in şartlarını gözden geçirin ve firmanız için nasıl uyarlayacağınızı belirleyin.
  • Kalite hedeflerinizi belirleyin ve sizin operasyonlarınıza nasıl adapte edilir belirleyin.
  • Kalite el kitabı ve kalite politikası oluşturarak bu belirlediklerinizin nasıl uygulanacağını tanımlayın.
  • Organizasyonunuz içinde tanımladıklarınızı duyurun ve iletin.
  • Kalite Politikasını değerlendirin, hedeflerinizi önceliklendirin ve bu hedeflere ulaştığınızdan emin olun.
  • Yönetim sisteminizin sınırlrını belirleyin ve gerekli prosedürleri oluşturun.
  • Prosedürlerinizin uygun olduğundan emin olun.
  • Sisteminizi oluşturduktan sonra iç tetkiklerinizi ve yönetim gözden geçirmelerle sisteminizin etkinliğini değerlendirin.
  • Kuruluşunuzun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kendiniz değerlendirin.

ISO 9001 için İlk Belgelendirme Denetimi

ISO 9001 ile ilgili tüm gerekler tanımlandıktan sonra dış denetim yapmanın zamanı gelmiştir. Bu denetim Vericert gibi 3. taraf bağımsız ve akredite bir denetim kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Denetim çalışmaları öncelikle Belgelendirme birimimiz tarafından hazırladığınız dokümantasyonu gözden geçirmekle başlamaktadır. Bu proseste kurumunuzun kaliteyi nasıl değerlendirdiği ve hedeflerinizin ölçülebilir ve ulaşılabilir olduğu da değerlendirilmektedir. Daha sonra ileri bir tarihte sizin tesislerinizde denetçilerimizin yapacağı saha denetimi ile devam etmektedir. Bu denetimde prosedürlerinizin uygulamaları gözlenmekte ve kayıtlar gözden geçirilmektedir.

Başarılı bir denetimin ardından ISO 9001 belgeniz yayınlanmaktadır. Sisteminizin işlerliği, Vericert denetçileri tarafından senede bir veya iki defa yapılacak gözetim denetimleri ile sürdürülmektedir.

ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 Sistemlerini Birlikte Oluşturun

Bu 3 sistemin ortak birçok unsuru bulunmaktadır. Bunlar yönetim gözden geçirme, doküman kontrol, düzeltici faaliyetler ve eğitimli personeldir. Bunların tümü birleştirilerek entegre bir sistem oluşturulabilmektedir. Entegre sistemler sadece firmaların etkili kaynak kullanmasına değil aynı zamanda çalışmaların tekrar etmesini engelleyerek maliyetlerde de büyük avantajlar sağlamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE İLETİŞİM BÖLÜMÜNDE YERALAN BİLGİLERLE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Standartlar

İletişim

VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Tekin Sk. Darga Ap. No:24/13 Acıbadem/ Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+90 216 325 25 01
Fax:+90 216 325 73 79
E-Posta:info@vericert.com.tr
Web:www.vericert.com.tr

Vericert Platform

Temsilcilikler

Sosyal Ağ

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Linkedin Sayfamız