English  English

Vericert Logo

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı

  

ISO 14001:2015 Yayınlandı.

ISO 14001 Standardı Dünyada çevreyle ilgili olarak yayınlanan ilk yönetim standardıdır. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı iş dünyasında oluşan değişiklikleri ve yenilikleri dikkate alarak revize edildi ve Ekim 2015’te ISO 14001:2015 olarak yürürlüğe girdi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı dünyadaki gelişmelere ve çevre uygulamalarındaki değişikliklere paralel olarak yeniden yapılandı ve sürdürülebilirliği, iş hayatının kalbine alarak çevre yönetimini entegre bir yaklaşımla ele almaya başladı.

Kurumlar, kuruluşlar ve toplumlar büyürken ve gelişimlerini sağlarken, gelecek nesillere ait olan tüm kaynakları koruma sorumluluklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. ISO 14001:2015 bu yaklaşımı öncelik olarak belirlemektedir.

Yenilenen ISO 14001 standardı ile ilgili hazırladığımız yazılara ulaşmak için lütfen linke gidiniz.

ISO 14001 uluslararası kabul görmüş ve etkli bir Çevre Yönetim Sisteminin gerekleri hakkında bilgi veren bir standarttır. Standart kurumların karlılıklarının artırılması ve çevreye olan etkilerinin azaltılması arasında hassas bir dengede hazırlanmıştır. Tüm kurumun katılımının sağlanması ile birlikte her iki hedefin de gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

ISO 14001’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

 • Genel şartlar
 • Çevre politikası
 • Uygulamanın planlanması ve operasyon
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler
 • Yönetim gözden geçirme

Böylelikle işinizle alakalı çevre boyutlarını ve bunların çevreye olan etkilerini belirlemeniz, bununla beraber kurumunuzla ilişkili çevre yasaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanız mümkün olacaktır. Bundan sonraki işlemler ise düzenli olarak yapılacak gözden geçirmelerle birlikte yönetim sistemi için belirlediğiniz hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmaktır. Vericert olarak biz de oluşturduğunuz sistemi periyodik olarak gözden geçirerek standartla uyumlu olması halinde ISO 14001 belgelendirme çalışmaları yapıyoruz.

Standart kimler için uygundur?

Kurumların çevre üzerinde oluşturdukları etki her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Çevre ile ilgili konular için oluşan hassasiyet hükümetlerin, ticaret odalarının, sosyal medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, müşterilerin, çalışanların ve paydaşların baskısı ile daha da fazla yoğunlaşmaktadır.

Bu nedenle ISO 14001 her kurum için uyarlanabilir ve uygulanabilir bir standart olmaktadır. Bu kurumlara örnek vermek gerekirse;

 • Tek bir yerleşim yeri olan kurumlardan çok uluslu şirketlere
 • Yüksek risk içeren şirketlerden düşük risk içeren şirketlere
 • Üretim yapan şirketlerden, kamu kurumlarına ve hizmet üreten şirketlere
 • Yan sanayi üreticilerinden, tedarikçi firmalara kadar farklı kurumlar olabilir

ISO 14001 Belgelendirmesinin kurumunuz için faydaları şunlar olacaktır ;

 • Ulusal ve uluslararası yasa ve yükümlülüklere uyduğunuzu ve katıldığınızı gösterebileceksiniz
 • Paydaşlarınıza çevreye ilişkin hassasiyetinizi gösterebileceksiniz
 • Müşterileriniz ve çalışanlarınızın gözünde yenilikçi ve ileriye yatırım yapan kimliğinizi gösterebileceksiniz
 • Yeni müşterilere ve iş ortaklarına ulaşmanızı kolaylaştıracak
 • Çevre risklerinizi daha iyi yönetebilme imkanına kavuşabileceksiniz
 • Topluma karşı sorumluluklarınızı ve sigorta primlerinizi azaltabileceksiniz
 • Kurumsal bilinirliğiniz ve saygınlığınızı artırabileceksiniz
 • Lütfen buraya tıklayarak Akredite ISO 14001 Belgelendirmenin Beklenen Sonuçları dokümanına ulaşabilirsiniz

ISO 14001 uygulamaya nasıl başlayacaksınız?

Öncelikle kurumunuzun çevreye olan etkilerini değerlendirmelisiniz. Daha sonra bu etkileri önceliklendirerek bunları nasıl azaltacağınızı belirleyebilirsiniz. Sonraki adımda yönetim sisteminizin sınırlarını belirlemeli ve ISO 14001’in şartlarını karşılayan prosedürleri dokümante etmelisiniz. Eğer kurumunuzda ISO 9001 bulunuyorsa ISO 14001 için birçok şartı karşılıyorsunuz demektir.

Sisteminizi oluşturduktan sonra sisteminizin çalıştığını güvence altına almak için iç tetkikler yapmalısınız. Çevre Politikanızla uyumlu hedefler belirlemeniz ve bunları ölçümleyerek iyileştirmeniz sisteminizin çalıştığının bir göstergesi olacaktır.

Kuruluşunuzun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kendiniz değerlendirin.

ISO 14001 İlk Belgelendirme Denetimi

ISO 14001 ile ilgili tüm şartlar karşılandıktan sonra dış denetim yapmanın zamanı gelmiş demektir. Bu denetim Vericert gibi 3. taraf bağımsız ve akredite bir denetim kuruluşu tarafından yapılmalıdır.

Denetim çalışmaları öncelikle Belgelendirme birimimiz tarafından hazırladığınız dokümantasyonu gözden geçirmekle başlamaktadır (Bu genellikle Aşama 1 olarak adlandırılır). Bu proseste kurumunuzun çevreye olan etkileri nasıl değerlendirdiği ve çevre hedeflerinizin ölçülebilir ve ulaşılabilir olduğu da değerlendirilmektedir. Daha sonra ileri bir tarihte sizin tesislerinizde denetçilerimizin yapacağı saha denetimi ile devam etmektedir. Bu denetimde prosedürlerinizin uygulamaları gözlenmekte ve kayıtlar gözden geçirilmektedir (Bu genelikle Aşama 2 olarak adlandırılmaktadır).

Başarılı bir denetimin ardından ISO 14001 belgeniz yayınlanmaktadır. Sisteminizin işlerliği, Vericert denetçileri tarafından senede bir veya iki defa yapılacak gözetim denetimleri ile sürdürülmektedir.

ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 9001 Sistemlerini birlikte oluşturun

Bu 3 sistemin ortak birçok unsuru bulunmaktadır. Bunlar yönetim gözden geçirme, doküman kontrol, düzeltici faaliyetler ve eğitimli personeldir. Bunların tümü birleştirilerek entegre bir sistem oluşturulabilmektedir. Entegre sistemler sadece firmaların etkili kaynak kullanmasına değil aynı zamanda çalışmaların tekrar etmesini engelleyerek maliyetlerde de büyük avantajlar sağlamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE İLETİŞİM BÖLÜMÜNDE YERALAN BİLGİLERLE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Standartlar

İletişim

VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Tekin Sk. Darga Ap. No:24/13 Acıbadem/ Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+90 216 325 25 01
Fax:+90 216 325 73 79
E-Posta:info@vericert.com.tr
Web:www.vericert.com.tr

Vericert Platform

Temsilcilikler

Sosyal Ağ

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Linkedin Sayfamız