English  English

Vericert Logo

Şirket Profili

Kısaca VERICERT

Vericert olarak, sizinle işbirliği içinde çalışıyoruz...

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hangi sektörde çalışırsanız çalışın, işinizi daha kolay daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için çalışan ve size özel çözümler sunan, uluslararası deneyime sahip uzmanlarımıza ve Vericert’e güvenebilirsiniz. Vericert olarak, sizinle işbirliği içinde çalışıyoruz. Risklerinizi azaltarak operasyonlarınızın sürdürülebilirliğini temin ediyoruz ve bağımsız 3. taraf hizmetler sunuyoruz.

Vericert Türkiye’nin öncü belgelendirme, doğrulama ve denetim kuruluşlarından biridir. Farklı konularda TURKAK’tan elde ettiği akreditasyonlarla gerçekleştirdiğimiz hizmetler, referans olarak kabul edilmektedir. 50‘den fazla Baş denetçi, Denetçi ve Teknik Uzmanla İstanbul Ofisinde hizmet vermektedir.

Vericert Belgelendirme TURKAK’tan aşağıdaki alanlarda akredite olmuştur.


Kalite Yönetim Sistemi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


Çevre Yönetim Sistemi

  • Belgelendirme:

    Belgelendirme yaparak, ürünlerin, proseslerin, sistemlerin veya hizmetlerin ulusal veya uluslararası standartlara, uygulamalara veya müşteri şartlarına haiz olduğunu, gösterebilmenizi temin ediyoruz. (Şu an için Türkiye sınırları içerisinde hizmet vermektedir.)
  • Doğrulama - Denetim - Muayene:

    Ürünlerin, hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uyumlu olduğunu güvence altına alıyoruz. Ulusal işbirliklerimiz ve yerel bilgi birikimimizle hammaddeden, son ürüne kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarında doğrulama/denetim hizmeti vermekteyiz.
  • Eğitim:

    Eğitim hizmetimizle, müşterilerimiz farklı sektörlerden güncel bilgileri alırken, uygulanabilir deneyimlerin paylaşıldığı uygun öğrenme ortamlarında bilgilerini tazeleyebilirler.

Sürekli olarak müşterilerimizin ve toplumun beklentilerinin ötesine geçmeye odaklanarak, pazarda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kaliteyi, güvenliği ve verimliliği iyileştiren/geliştiren ve riski azaltan özel hizmetler sunan Vericert, müşterinin daha etkili ve etkin olması için çalışmaktadır. 3. taraf ve bağımsız hizmetlerimiz, müşterimizin operasyonları için değer oluşturarak, iş sürekliliğini güvence altına almaktadır.

Verdiğimiz hizmetlerle müşterimizin sürdürülebilir gelişimini desteklerken, kurum olarak biz de sürdürülebilirliği değerlerimizden biri olarak belirledik. Sürdürülebilirliği, müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılarken, her türlü ekonomik baskıdan bağımsız olarak memnuniyetlerini koşulsuz sağlamak olarak değerlendiriyoruz.

Vizyonumuz

Denetim ve belgelendirme sektöründe ulusal ve uluslararası tercih edilen ve güvenilen lider kuruluşlardan biri olmak. Muayene, Belgelendirme ve Doğrulama konusundaki temel yetkinliklerimizi sürekli geliştirerek uluslararası platformda bilinirliliğimiz arttırmaktadır. Belirlediğimiz pazarlarda verdiğimiz hizmetlerle elde ettiğimiz müşterilerimizin yüksek memnuniyeti rekabet gücümüzü artırmaktadır.

Değerlerimiz

Vizyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken değerlerimiz bize kılavuzluk etmekte ve organizasyonumuzun temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Bu temel taşlar ise; Güven, Tarafsızlık, Yeterlilik, Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Açıklık, Gizlilik, Şikayetlerin Çözümlenmesidir.

Tarihçe

VERICERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 24 Eylül 2008 tarihinde denetim ve belgelendirme hizmetleri vermek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Ticari faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy Acıbadem Caddesi Tekin Sokak No:24 Kat:13 olan adresimizde hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Herhangi bir şubemiz veya dış kaynaklı hale getirdiğimiz bir hizmetimiz yoktur.

VERICERT'in yönetim sistem yapısı, EN ISO/IEC 17021 standardı, ilgili rehberlere, Akreditasyon Kurumları kurallarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

Vericert faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla yetkin personel kadrosunu oluşturmuştur ve sürekli gelişimlerini sağlamaktadır. Müşteri kuruluşlara denetim ve belgelendirme hizmeti sağlamak için belgelendirme standardının ve kapsamının içine giren bütün sahaları kapsayacak şekilde hizmet sözleşmesi imzalanır.

Vericert, belgelendirme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi kendinde tutar ve alınmış tüm kararlardan sorumludur. 

Tarafsizlık Taahhütü

VERİCERT, belgelendirme ve gözetim faaliyetlerini, bağımsız, tarafsız ve objektifliğini zedeleyecek ticari, mali, siyasi, psikolojik, idari veya diğer etkenlerden arınmış şekilde yerine getirir. VERİCERT, bu faaliyetleri yürüten her personelin, komitelerin ve üst düzey yetkililerin tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurları tespit ederek çıkar çatışması analizi yapmış ve gerekli tüm tedbirleri almıştır. Çıkar çatışması analizi, periyodik olarak Tarafsızlığı Sağlama Komitesi tarafından gözden geçirilmektedir.

VERİCERT tarafından verilen belgelendirme hizmetleri, talep eden tüm kuruluşlara açıktır. Başvuran ve belgelendirilmiş tüm kuruluşlara, her koşulda eşit ve tarafsız hizmet sunulur. İlgili bütün taraflara yönelik gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kuruluşlar için geçerlidir. Hizmetin hızlandırılması ya da yavaşlatılması gibi gizli ayrımcılık yapılmaz. Temsilcisi olduğu belgelendirme kuruluşu adına yapılan faaliyetlerini çıkar çatışmasına sebebiyet verecek ve tarafsızlığını tehdit edecek ve bağlı olduğu akreditasyon kurallarına aykırı olacak şekilde müşteri firmalarına önermez ve pazarlamaz.

VERİCERT ve çalışanları yönetim sistemi danışmanlığı sunmaz veya sağlamaz. Vericert hiç bir Belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesini yapmaz ve yapmayacaktır. Faaliyetlerini, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak önermez ve pazarlamaz. Yönetimde yer alanlar da dâhil olmak üzere VERİCERT personeli, aynı yönetim sistemi için son iki yıl içerisinde yönetim sistem danışmanlığı sağlamış ise söz konusu kuruluşun denetim veya belgelendirme prosesinde yer almaz

VERİCERT, tarafsızlık için kabul edilmez bir tehdit oluştuğunda belgelendirme yapmaz. İç tetkikini yapmış olduğu bir yönetim sistemini, iç tetkiki takip eden iki yıl içerisinde belgelendirmez.

VERİCERT üst yönetimi, belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmaz.

Belgelendirme ile ilgili kararlar, denetimde görev alanlardan farklı kişiler tarafından alınır.

VERİCERT bünyesinde yer alan belgelendirme personeli, denetim görevlileri, komiteler ve uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

VERİCERT belgelendirilmiş kuruluş ile ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak akredite eden kuruluş tarafından talep edildiğinde bu kurum ile paylaşılabilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü tarafa bilgi vermek durumunda kalındığında, ilgili kuruluşa mutlaka haber verilir.

Yönetim sistemimiz, finans yönetimimiz, politikamız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

07.05.2015

Genel Müdür

Fuad Almeman

Vericert Hakkında

İletişim

VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Tekin Sk. Darga Ap. No:24/13 Acıbadem/ Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+90 216 325 25 01
Fax:+90 216 325 73 79
E-Posta:info@vericert.com.tr
Web:www.vericert.com.tr

Vericert Platform

Temsilcilikler

Sosyal Ağ

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Linkedin Sayfamız