English  English

Vericert Logo

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  

ISO 22000 Gıda güvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan ‘Tarladan çatala’ gıda zincirinde bulunan tüm firmalara yönelik uluslararası bir standarttır. Standart Gıda zincirinde güvenliğin sağlanması için temel konuları içermektedir.

Bu temel konular içinde;

 • İnteraktif iletişim.
 • Sistem yönetimi.
 • HACCP planlarında gıda güvenliği tehlikelerin kontrol altına alınması.
 • Gıda güvenlik yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncellenmesidir.

Kimler için uygundur?

ISO 22000 standardı gıda zincirinde bulunan tüm kurumlar için uygulanabilir uluslararası bir standarttır. Sadece gıda üreticileri için değil aynı zamanda gıda makine üreticileri, paketleme malzemesi üreticileri, temizlik malzemeleri üreticileri, katkı gıda maddeleri üreticileri için de uygulanabilir bir standarttır.

ISO 22000 Uygulamasının Faydaları

Gıda güvenlik yönetimi sisteminin belgelendirmesi size ve firmanıza şu faydaları getirecektir:

 • Uluslararası bir standart olması sebebi ile ulusal standartlarla kolaylıkla harmonize olabilmesi
 • Hali hazırdaki gıda güvenlik standartlarının büyük ölçüde şartlarını karşılamaktadır
 • HACCP prensipleri ile uyumludur
 • 3. taraf belgelendirmenin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan açık ve anlaşılır şartları olan bir standarttır
 • ISO 9001 ve ISO 14001 sistem standartları ile kolaylıkla entegre edilebilir bir yapıya sahiptir.
 • Tedarik zincirinde bulunan iş ortakları ile potansiyel tehlikelerin paylaşılmasını sağlar
 • Ürün yaklaşımından çok sistem yaklaşımını ön plana çıkaran bir standarttır
 • Gıda zinciri boyunca ve iç kaynakların kullanımında kaynakların optimizasyonunu sağlar
 • Tüm kontrol ölçümleri, tehlike analizine yöneliktir
 • Daha iyi planlama yapılmasını sağlar, üretim sonrası doğrulamalar azalır
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesini sağlar
 • Alınması gereken önlemleri artırır
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin ve kontrol ölçümlerinin uygulanması ve geliştirilmesinin tanımlanmasını, sistematik ve proaktif bir yaklaşımın uygulanmaya başlanmasını sağlar

ISO 22000'i nasıl uyguamaya başlayacaksınız?

Belgelendirme süresinde 9 adımlık şu yolu izleyebilirsiniz,

1 Standardı temin edin

ISO 22000 standardını temin edin ve standardın maddelerini gözden geçirin. Daha sonra bu standardı uygulamanın sizin firmanız için gerekli olup olmadığına ve size hangi faydaları sağlayacağını gözden geçirin. Ardından temel kavramları tarayın

2 Bir proje ekibi oluşturun ve stratejinizi belirleyin

Bir yönetim sisteminin oluşturulması tüm organizasyon içinde stratejik bir karardır. Üst yönetimin bu çalışmaların içinde olması başarı elde etmek için hayati derecede önemlidir. Üst yönetim, sistemin geliştirilmesinde çalışmalara ne kadar katılırsa o derece başarılı olunacaktır.

3 Eğitim ihtiyaçlarını belirleyin

Proje ekibi bu yönetim sisteminin uygulayıcıları olacağı için, sistemin uygulanması sırasında çıkacak konularla baş edebilmek adına hangi eğitimlere ihtiyaç olduğunu belirleyin ve bu eğitimleri alın.

4 Bir danışmanla çalışma seçeneğini gözden geçirin

Danışmanlar size uygulanabilir, gerçekci, az maliyetli seçenekler sunabileceğinden bağımsız bir danışmanla çalışma fikrini gözden geçirin

5 Yönetim sistemi el kitaplarını oluşturun

Yönetim sitemi el kitabı sizin politikalarınızı prosedürlerinizi, uygulamalarınızı tarif edecektir. Bu el kitabında ayrıca organizasyon yapınızı tarif edeceksiniz ve müşteri memnuniyetini nasıl temin ettiğinizden de bahsedeceksiniz

6 Prosedürlerinizi oluşturun

Uygulamalarınız, organizasyonunuzda gerçekleştirdiğiniz uygulamaları tarif etmektedir. Prosedürleriniz şu sorulara cevap vermelidir;

 • Neden?
 • Kim?
 • Ne zaman?
 • Nerede?
 • Ne?
 • Nasıl?

7 Yönetim sistemini uygulayın

Eğitim ve iletişim uygulamada başarıyı getirecek en önemli faktörlerdir. Uygulama aşamasında organizasyonunuz sizin oluşturduğunuz prosedürlere ve dokümantasyona göre çalışacak ve bu şekilde yönetim sisteminin etkililiği ortaya çıkacaktır.

8 Ön-tetkiki bir seçenek olarak değerlendirin

Gıda yönetimi sistemi uygulamalarınızı ön bir değerlendirmeden geçirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir çalışmayı Vericert gibi 3. taraf bağımsız ve akredite bir kuruluşa yaptırabilirsiniz. Bu çalışma belgelendirme denetimine girmeden önce varsa uygunsuzlukları ortaya çıkartmak ve gerekli tedbiri almaktır. Standardın herhangi bir kısmına uymadığınızı gösteren bu uygunsuzlukları gerekli düzeltici faaliyetlerle ortadan kaldırabilirsiniz.

9 Belgelendirme kuruluşunun seçimi

Bir belgelendirme kuruluşu ile çalışmaya başladığınızda aslında bu yıllarca sürecek bir iş birliği ve iş ortaklığı olacaktır. Etkili bir sisteminizin olduğunun en büyük göstergesi sürekli olarak sisteminizde yapacağınız iyileştirmeler olacaktır. Vericert Belgelendirme yaptığı denetimlerle kurumların sürekli gelişmeleri ve iyileşmeleri için değer yaratmaktadır. Bu da üst yönetimin stratejik hedeflerine ulaşmalarına katkı salamaktadır.

Başarılı bir denetimin ardından ISO 22000 belgeniz yayınlanmaktadır. Sisteminizin işlerliği, Vericert denetçileri tarafından senede bir veya iki defa yapılacak gözetim denetimleri ile sürdürülmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE İLETİŞİM BÖLÜMÜNDE YERALAN BİLGİLERLE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Standartlar

İletişim

VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Tekin Sk. Darga Ap. No:24/13 Acıbadem/ Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel:+90 216 325 25 01
Fax:+90 216 325 73 79
E-Posta:info@vericert.com.tr
Web:www.vericert.com.tr

Vericert Platform

Temsilcilikler

Sosyal Ağ

Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Linkedin Sayfamız