English  English

Vericert Logo

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim SistemiFirmalar kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini beraber olarak uyguladıkları halde, dokümanlarını çoğu zaman ayrı olarak oluşturmaktadırlar. Bu ise sistemlerin verimsiz olmasıyla neticelenmektedir. İhtiyaç duyulan yönetim sistemlerinin çeşitliliği ve bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulması, sistemlerin yönetilmesinde güçlük yaratmaktadır. Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için sistemler bütünsel bir anlayışla Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir veya mevcut sistemler sonradan entegre (bütünleşik) hale getirilebilir. Kanunlar, yönetmelikler ve standardize edilmiş talepler firmaları Entegre Yönetim Sistemi’ne yöneltmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi ise Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesini amaçlar. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

Entegre Yönetim Sistemi şirket iş süreçlerinin performansını artırır. Yapılanma ihtiyacına firma bünyesinde entegre çözüm üretilmesi, şirketleri yönetsel esnekliğe kavuşturur.
Entegre Yönetim Sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi , ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 31001 Risk Yönetim Sistemi gibi sistemlerin bir araya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.        
Entegre Yönetim Sistemi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Is Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinin entegre bir çatı altında toplaması ile oluşturulur.
ISO 9000, müşteri odaklı olmamızı, OHSAS 18001, çalışan odaklı olmamızı, ISO 14001, çevre odaklı olmamızı sağlamaktadır. Her üçü birlikte, rekabet gücümüzü artırmakta ve kuruluşunuzun karlılığını güvenceye almaktadır. Artık günümüzde; Kalite yönetim sistemi, İş güvenliği yönetim sistemi, Çevre yönetim sistemi her kuruluşun aynı zamanda toplumsal sorumluluğudur.

Entegre Yönetim Sistemleri Firmalar için hangi avantajları sağlar?

İçinde bulunduğumuz bu dönemde şirketlerin çoğu kalite, çevre, sağlık ve güvenlik
konularına yönelik entegre yaklaşımları geliştirme arayışındadır. Standartlar arasındaki artan
uyumla birlikte bu entegrasyon (bütünleşme) ileriye dönük olarak atılmış en pratik adım
olacaktır.

Entegre bir yönetim sisteme geçiş, gözle görülür biçimde iş tekrarlarını azaltmak ve
zamandan tasarruf sağlamakla birlikte belgelendirme giderlerini de düşürür.
Entegre yönetim sistemleri organizasyonun ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir, iki ya da dört
sistem entegre edilebilir. İşletme ile ilgili kalite, çevre ve is güvenliği kavramlarına
bütünsellik getiren yönetim sistemidir. Entegre Yönetim Sistemleri, ilgili standartların
şartlarını, dokümantasyonu en aza indirgeyerek, bürokrasiden uzak ve süreç yaklaşımı
çerçevesinde yerine getirmeyi sağlar.

Kısacası:

 • Dokümanlar daha yalın olur dolayısıyla her standart için ayrı ayrı detaylı doküman oluşumu ortadan kaldırılır. Bu sayede Doküman Yönetim Sistemi kapsam olarak daralır ve doküman yoğunluğu hafifler.
 • Bir seferde sertifikalandırılma  yönetim sisteminin tamamını kapsar ve birçok farklı Sertifika gerektirmez.
 • Tüm ISO standartlarının bir arada denetlenmesine imkan verir. Daha az denetimden geçmesi ise işinizin aksamasını engeller.
 • Denetimler için ayrı ayrı harcanan süreler azalır zaman ve adam saat kazanımı sağlanır.
 • Maliyetlerdeki azalma ile karlılık oranı yükselir.
 • Daha şeffaf bir yönetim anlayışını oluşturur.
 • Kurumsal sinerji artışı sağlar.
 • Çalışanların motivasyonu artar.
 • Tek bir dokümantasyon sistemi yardımıyla daha etkin planlama sağlanır.
 • Sürekli iyileştirme sayesinde ticari kalıcılık ve üstünlük sağlanır.
 • Denetimde, kuruluş için çok büyük önem taşıyan işlevsel süreçler değerlendirilerek kuruluşa özel gereksinimler dikkate alınır.
 • Entegre Yönetim Sistemi

  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE İLETİŞİM BÖLÜMÜNDE YERALAN BİLGİLERLE ULAŞABİLİRSİNİZ.

  Standartlar

  İletişim

  VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
  Acıbadem Cad. Tekin Sk. Darga Ap. No:24/13 Acıbadem/ Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
  Tel:+90 216 325 25 01
  Fax:+90 216 325 73 79
  E-Posta:info@vericert.com.tr
  Web:www.vericert.com.tr

  Vericert Platform

  Temsilcilikler

  Sosyal Ağ

  Facebook Sayfamız Twitter Sayfamız Linkedin Sayfamız